JM SK

Špecifikácia
Vytvorenie propagačného printového materiálu pre spoločnosť JMSK v podobe krátkeho 8 stranového katalógu s ponukou najzaujímavejších produktov ponúkaných touto spoločnosťou.
Info
Klient:JM SK
Služby:Graphic design