Damito

Špecifikácia
Vytvorenie propagačného printového materiálu pre spoločnosť DAMITO v podobe letáku v rozmere A5, v ktorom je klient oboznámený s ponukou ECO produktov a spôsobom výroby ECO produktov ponúkaných spoločnosťou.
Info
Klient:DAMITO
Služby:Graphic design