Fair Credit

Špecifikácia
Tento projekt obsahuje vytvorenie propagačného materiálu pre emailovú kampaň pre spoločnosť Fair Credit. V projekte sa jednalo o emailovú šablónu pre zimné a Vianočné obdobie.
Info
Klient:Fair Credit
Služby:Web design, graphic design