Bio Clean

Špecifikácia
Vytvorenie propagačného printového materiálu pre spoločnosť JMSK v podobe letáku v rozmere A5. V letáku sa nachádza podrobnejší popis najpredávanejšieho a najobľúbenejšieho produktu zákazníkov spoločnosti.
Info
Klient:JM SK
Služby:Graphic design